31 maj 2009

Kära mor....

En liten AnCa och hennes mor...

EN MOR

av Siv Andersson

En mor finns med från början

som källan till ditt liv.

Med kärleksfulla blickar

hon följer varje kliv.

Sen livets första måltid

har hon bjudit dig att smaka.

Hon ger dig av sin omsorg

utan krav att få tillbaka.

Hon tas så lätt för given

som lindring av besvär.

Och sällan blir hon tackad

och sedd för den hon är.

I livets alla skeden

förblir hon dock densamma...

Din alldeles unika

högt älskade mamma.


Grattis kära mamma
och
alla andra mammor

er alldeles egna dag!!!

Inga kommentarer: